top of page
DS80 Verpakkingen, Veenendaal
DS80 Verpakkingen, magazijn

We bieden u kosteloos een doordacht verpakkingsadvies

DS80 biedt u gratis een analyse aan van uw verpakkingsprocessen volgens haar eigen ‘4-boxen principe’. Daarmee brengen we niet alleen uw volledige verpakkingsproces nauwkeurig in kaart, we laten u ook zien welke kansen op besparing, versnelling en verduurzaming er binnen het proces aanwezig zijn. Niet de verpakking, maar het proces blijkt vaak de grootste kostenpost. Direct gevolgd door retouren en ontevreden klanten op het moment dat uw producten niet op de juiste wijze verpakt zijn. Laten we de 4 boxen van onze analyse even doornemen;

Gijs van den Oever, algemeen directeur

Gijs-van-den-Over
DS80 Kartonage
DS80 Kartonage
DS80 Kartonage
Green Wrap Check

The BOX

Allereerst analyseren we de verpakking zélf. Is dit de meest passende verpakking voor wat u te verzenden hebt?  We kijken daar vanuit een economisch én een ecologisch perspectief naar. Daarnaast kijken we of de mogelijkheden voor branding optimaal benut zijn.

In the BOX

We analyseren de gebruikte opvulmaterialen. Is dit werkelijk de beste oplossing om uw producten zonder schade te vervoeren. En wat is de ecologische impact? We analyseren ook de hoeveelheden gebruikt opvulmateriaal om te bezien of een machine die dit materiaal ter plekke genereert wellicht een betere oplossing is.

Around the BOX

DS80 Kartonage

We houden uw logistieke proces van het verpakken tegen het licht en kijken of hier winst te boeken valt. Bijvoorbeeld door het proces anders in te richten of andere materialen te gebruiken. Daarnaast kijken we ook of er zaken binnen dit proces te automatiseren zijn, wat vaak efficiency winst oplevert.

Uiteindelijk krijgt u een gratis, maar ondertussen zeer waardevol rapport van onze adviseurs. Zij hebben uw totale verpakkingsproces volledig doorgenomen en daarbij een vaak even goed als verrassend advies geformuleerd. Dat is echt maatwerk. Net als uw verpakkingen vanaf nu.

Out of the BOX

bottom of page