top of page
DS80_Pand+vrachtwagen
Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen
MVO - certificeringen

DS80 over maatschappelijk verantwoord ondernemen

Wij hebben het vaak over de verpakking. Vanzelfsprekend. We zijn immers een van de grootste leveranciers van verpakkingen in Nederland. Maar hier gaat het zeker niet om de verpakking. Hier gaat het om de inhoud. Als DS80 werkt aan maatschappelijk verantwoord ondernemen en met name duurzaamheid, is dat geen kwestie van het groen verpakken van de bestaande gang van zaken. We hebben een oprechte en integere aanpak voor maatschappelijk verantwoord ondernemen. Omdat onze klanten daarom vragen, onze medewerkers daarom vragen, maar met name omdat we daar zelf, intrinsiek de noodzaak van zien. Als familiebedrijf hebben we oog voor de aarde en een hart voor onze mensen. Formeel hebben we alles tot in detail geregeld, maar belangrijker dan dat: we handelen hier ook werkelijk naar.

Angelique van den Oever

Angelique van den Oever, Manager P&O

Een schakel

DS80 is ondertussen slechts een schakel in de keten en elders in die keten valt er op het gebied van duurzaamheid veel meer winst te behalen. Bij de producenten, de logistieke bedrijven en zeker ook bij de afnemers. We selecteren producenten daarom ook op hun MVO-score, selecteren onze transporteurs op de uitstoot van hun wagenpark en bieden onze afnemers in alle gevallen ook een groenere optie aan voor verpakken. De invloed en deskundigheid die we hebben in de keten wenden we hier optimaal voor aan. Door voor ons eigen handelen die wettelijke en maatschappelijke norm steeds als een ondergrens te beschouwen en daarnaast duurzaamheidsdruk op de keten te zetten, behalen we in MVO een optimaal resultaat. Als partner van MVO Nederland staan we daarbij voor klimaatneutraal, circulair, inclusiviteit en transparantie.

Een stevige basis

Onder ons MVO-beleid ligt een stevige basis. Allereerst onderschrijven we de 17 Sustainable Development Goals (SDG’s) van de Verenigde Naties als wereldwijde uitgangspunten voor een betere wereld. Denk daarbij onder meer aan: goede gezondheid en welzijn, duurzame industrie, het tegengaan van klimaatverandering en verantwoorde productie en consumptie. Dat doen we van harte. Daarnaast onderschrijven we de OESO-richtlijnen die ons handvatten aanreiken voor zaken als ketenverantwoordelijkheid, mensenrechten, kinderarbeid, milieu en corruptie. Het lijken open deuren, maar laten we ze intrappen: we houden ons aan nationale en internationale wet- en regelgeving, zijn transparant en integer naar onze relaties en gaan intern en extern vertrouwelijk om met informatie. Medewerkers behandelen we eerlijk, waardig en respectvol. Dat betekent bijvoorbeeld dat we in onze arbeidsomstandighedenbeleid rekening houden met kwetsbare medewerkers en voor alle medewerkers zorgen voor een goede werk- en rusttijden en een schone, gezonde en vooral ook veilige werkplek. Alle gebruikte materialen zijn uiteraard gekeurd.

Relaties

De integere houding naar onze eigen mensen, hanteren we ook naar relaties. We zijn dus niet corrupt, maken geen prijsafspraken met concurrentie en vermijden machtsmisbruik en belangenverstrengeling. Wij hebben respect voor (intellectuele) eigendommen en beschermen de privacy van onze klanten. Onze zorg naar klanten vertaalt zich ook naar de producten. Die zijn betrouwbaar, milieuvriendelijk en veilig. Klanten mogen er bovendien op rekenen dat we eerlijk en transparant zijn. Ook in onze marketinguitingen. Daar zal men nooit misleidende verhalen aantreffen. Vanuit onze wens om optimaal transparant te zijn, staan we ketenpartners toe om audits binnen onze organisatie uit te voeren op onderwerpen die te maken hebben met MVO. Zelf houden we bij de inkoop relaties ook nadrukkelijk tegen het licht en wegen hun MVO-prestaties zwaar mee bij de inkoopkeuzes die we maken.

Milieu

De integere houding naar onze eigen mensen, hanteren we ook naar relaties. We zijn dus niet corrupt, maken geen prijsafspraken met concurrentie en vermijden machtsmisbruik en belangenverstrengeling. Wij hebben respect voor (intellectuele) eigendommen en beschermen de privacy van onze klanten. Onze zorg naar klanten vertaalt zich ook naar de producten. Die zijn betrouwbaar, milieuvriendelijk en veilig. Klanten mogen er bovendien op rekenen dat we eerlijk en transparant zijn. Ook in onze marketinguitingen. Daar zal men nooit misleidende verhalen aantreffen. Vanuit onze wens om optimaal transparant te zijn, staan we ketenpartners toe om audits binnen onze organisatie uit te voeren op onderwerpen die te maken hebben met MVO. Zelf houden we bij de inkoop relaties ook nadrukkelijk tegen het licht en wegen hun MVO-prestaties zwaar mee bij de inkoopkeuzes die we maken.

Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen iconen.jpg

Producten

Via ons productaanbod proberen we afnemers te stimuleren tot het maken van meer duurzame keuzes. Karton wordt gemaakt van hout, een van de weinige hernieuwbare grondstoffen. We bieden onze klanten ook nadrukkelijk kartonnen verpakking met het FSC keurmerk aan. Daarbij is het karton afkomstig uit een FSC-bos. Dat wordt verantwoord beheerd wat inhoudt dat er op een ecologische, sociale en economische wijze rekening wordt gehouden met het bos. Als een van de enige aanbieders in de Benelux kan DS80 u een volledig groene verpakkingslijn bieden. Die omvat deze duurzame FSC-dozen, maar ook opvulling voor die dozen op basis van grasvezels (PAPERplus Classic grass) waarmee een zeer aanzienlijke CO2-reductie wordt gerealiseerd, zonder dat hier chemicaliën aan te pas komen. Daarnaast omvat dit aanbod ook werkelijk duurzame etiketten en Revo-pallets uit karton, die ook nog eens voor een aanzienlijke gewichtsreductie in het transport zorgen. De meest duurzame verpakking is geen verpakking. Maar dat betekent ook geen bescherming. Wij kiezen voor een zo klein mogelijke verpakking omdat dit driemaal effect heeft op een beter milieu: we gebruiken minder verpakkingsmateriaal én minder opvulling. Bovendien vervoeren we minder lucht, dus meer pakketten per rit.

Duurzaam transport

In de logistiek hebben we voor wat betreft duurzaamheid grote stappen gemaakt. We stellen strikte duurzaamheidseisen aan de gebruikte trucks en trachten met name onnodige transportbewegingen te voorkomen. Inmiddels bestaat 50% van al onze leveringen uit ritten rechtstreeks van de fabriek naar de gebruiker. Dat levert tijd- maar met name ook milieuwinst op. Zeer efficiënte routeplanningen zorgen verder voor een forse besparing op de kilometers. Uiteraard streven we naar volledig elektrisch vervoer en volgen de ontwikkelingen daarin op de voet. Zodra we daar mogelijkheden zien, stappen we over naar emissievrij vervoer.

Serieus

We nemen MVO meer dan serieus. Als blijkt dat medewerkers of ketenpartners zich niet volledig aan de richtlijnen van de gedragscode houden, kan dat consequenties hebben voor het voortbestaan van de relatie. Want als het om maatschappelijk ondernemen gaat, gaan we ver. Zo weten we ook dat waarschijnlijk de grootste milieuwinst gepakt kan worden door verpakkingen kleiner te maken. Maar dat is snijden in eigen vlees. DS80 doet dat. We adviseren klanten op alle manieren om te zien hoe we de hoeveelheid verpakkingsmateriaal en daarmee de hoeveelheid opvulmateriaal verder kunnen reduceren. Dat kost wellicht omzet, maar we gaan voor iets groters…

bottom of page